skip to Main Content

Slide 1 Charles-Henri d’Udekem d’Acoz Advocaat Vennoot
Profiel

Charles-Henri is sinds december 2010 advocaat bij de Balie van Brussel en is houder van een masterdiploma gespecialiseerd in het stedenbouw- en milieurecht.  Hij vervoegde het team van UrbanLaw waar hij zich toelegt op alle materies van vastgoedrecht (zowel vanuit burgerrechtelijk als vanuit administratiefrechtelijk oogpunt) en van agrarisch recht (waaronder pacht).

Voorkeursmateries
  • Milieurecht (Wallonië en Brussel)
  • Landbouwrecht
  • Vastgoedrecht
Contact

Charles-Henri d’Udekem d’Acoz
Tel : + 32 2 431 29 15
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : cua@urbanlaw.be
LinkedIn_small

Back To Top