skip to Main Content

Het beheer van een vastgoedpatrimonium vereist het afsluiten van huurcontracten (met betrekking tot kantoren, handelshuur, woninghuur of met betrekking tot industriële ruimten), beheerscontracten of marketing contracten (met vastgoedmakelaars).

De gebouwen met meerdere gebruikers vereisen bovendien de naleving van de (onlangs gewijzigde) regels inzake mede-eigendom.

Steeds vaker moeten geschillen met huurders of medecontractanten gevoerd worden.

De advocaten van UrbanLaw bieden aan hun cliënten regelmatig diensten aan op dit vlak en zijn ideaal uitgerust voor het voeren van gerechtelijke en scheidsrechterlijke procedures evenals voor alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes (verzoening, bemiddeling en onderhandeling).

Back To Top