skip to Main Content

Het bouwrecht is complex en de talrijke verantwoordelijkheden die het oplegt aan de promotoren, aannemers en architecten dwingt hen om hun opdrachten goed te formuleren. De uitvoering van die verschillende activiteiten is een bron van vele conflicten.

De verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde onroerende goederen is specifiek gereglementeerd en stelt de promotor bloot aan zware burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Onze advocaten, die vertrouwd zijn met deze verschillende wetgevingen, zullen u bijstaan zowel in de voorbereidende stappen als bij het verdedigen van uw belangen in geval van een conflict.

Back To Top