skip to Main Content

De ruimtelijke ordening biedt snel evoluerende instrumenten aan (plannen van aanleg, stedenbouwkundige plannen en voorschriften) binnen een complex kader.

De Federale Staat, de Gewesten, de Provincies (voor Vlaanderen) en de Gemeenten oefenen namelijk respectievelijke bevoegdheden uit op dit gebied.

Het toepassingsgebied van deze reglementering beslaat een brede waaier, met inbegrip van de bescherming van het erfgoed, monumenten en sites, de renovatie van te rehabiliteren bedrijfsterreinen, stadsvernieuwing, de herwaardering van stedelijke centra, plattelandsontwikkeling (inclusief het netwerk NATURA 2000), het woonbeleid of zelfs het toerisme.

Eerder dan een beperking, kan het recht inzake ruimtelijke ordening een waardevol instrument blijken.

Nieuwe bepalingen bieden aan de privésector een groeiend initiatiefrecht, in het bijzonder in het kader van de herwaardering van industriële of stadskankers.

De advocaten van UrbanLaw stellen een ruime ervaring tot uw dienst, zowel op het gebied van het adviseren van particulieren en promotoren die maximaal voordeel willen halen uit de plannen en reglementen waaraan zij onderworpen zijn als op het gebied van het adviseren van overheden die de op hun grondgebied toepasselijke instrumenten wensen te optimaliseren.

Ons team komt eveneens op regelmatige basis tussen in het administratief contentieux in deze aangelegenheden (beroep tot schorsing en nietigverklaring voor de Raad van State).

Back To Top