skip to Main Content

In een gespannen economisch klimaat vereist het tot stand komen van vastgoedprojecten meer dan ooit het verenigen van creativiteit en juridische zekerheid.

Het team van UrbanLaw werkt dagelijks structuren uit die erop gericht zijn de noden van de investeerders, de promotoren, de constructeurs, de tussenpersonen of de uiteindelijke kopers te optimaliseren.

Onze advocaten hebben reeds vele jaren ervaring inzake het tot stand brengen van zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, enz.) en het in lijn brengen ervan met de mogelijkheden die worden geboden door het vennootschapsrecht en het boekhoudrecht.

Zij beroepen zich in hun praktijk op een nauwe samenwerking met een extern team van fiscalisten, gespecialiseerd in vastgoedproblematiek (registratierechten, BTW en belasting op meerwaarden).

Back To Top