skip to Main Content

Ondersteund door steeds talrijker Europese normeringen, is het milieurecht een snel groeiende rechtstak.

Het toepassingsgebied ervan verruimt en de vereisten ervan worden steeds strenger.

Het in rekening brengen van de milieuaspecten bij het uitwerken van projecten is van fundamenteel belang om zowel de kosten als de timing ervan te controleren. In dit perspectief stellen onze advocaten u in het bijzonder een specifieke deskundigheid ter beschikking op het vlak van het beheer van rapporten en effectstudies.

De bescherming van de bodem en van het grond- en oppervlaktewater hangt nauw samen met de verwezenlijking van vastgoedprojecten. De bepalingen van de drie gewesten en, in het bijzonder, deze van het Waals Gewest, die volop worden herzien, worden door ons team nauwlettend opgevolgd.

De advocaten van UrbanLaw werken geregeld samen met adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in bodemanalyse en –sanering en onderhandelen regelmatig met de administraties over de aard en de timing van de verrichtingen die zij kunnen eisen.

De recente ontwikkeling met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen en de beperkingen op de uitstoot van CO2 zijn intussen een klassiek aspect van de evaluatie van gebouwen en projecten, waarin onze advocaten u graag zullen begeleiden.

De problematiek van de gevaarlijke producten (PCB-olie, asbest, koelgassen, enz.) kan eveneens bijzondere juridische vragen oproepen die een gedegen deskundigheid vergen.

Back To Top