skip to Main Content

De drie Gewesten onderwerpen de verwezenlijking, de wijziging of de exploitatie van vastgoedprojecten aan het verkrijgen van vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, erfgoedvergunning, sociaaleconomische vergunning, enz.).

De verleningsprocedures van vergunningen maken regelmatig het voorwerp uit van wijzigingen (als gevolg van wijzigingen in wetgeving of van veranderingen in de rechtspraak). Dit gebrek aan stabiliteit in de reglementering maakt de controle over dit ingewikkelde instrument bijzonder subtiel.

Bovendien zijn de proceduretermijnen en het risico op gerechtelijke procedures (met de plaatselijke bewoners of met de administratie) zowel voor de investeerder als voor de promotor een constante bezorgdheid.

Het team van UrbanLaw biedt u een unieke deskundigheid op het vlak van vergunningen om u toe te staan uw projecten uit te voeren, te wijzigen of te regulariseren.

Onze advocaten stellen u naast een diepgaande kennis van de wetgeving ook een op het terrein, bij de administraties, verworven ervaring ter beschikking.

Back To Top