skip to Main Content

Slide 1 Anne Delfosse Advocaat
Profiel

Anne heeft haar naam en reputatie opgebouwd dankzij haar aanzienlijke ervaring in het administratief recht, vooral in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer specifiek in het stedenbouwrecht, milieurecht, bescherming van monumenten en landschappen, sociaal-economische vergunningen en grondvervuilingen.
Anne is ook alle aspecten van het onroerend burgerlijk recht machtig, (inclusief bouwrecht), die in verband staan met administratiefrechtelijke vraagstukken.

Voorkeursmateries
  • Milieurecht
  • Stedenbouwrecht
  • Vastgoedrecht
Contact

Anne Delfosse
Tel : + 32 2 431 29 14
GSM : + 32 477 52 15 96
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : ad@urbanlaw.be
LinkedIn_small

Back To Top