skip to Main Content
CHARLES-HENRI d’UDEKEM d’ACOZ
Advocaat
CUA 280X280
BEROEPSERVARING
 • 2011

  UrbanLaw
  Advocaat

 • 2010 – 2011

  Xirius
  Advocaat

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES

2009 – 2010
Saint-Louis Universiteit (Brussel)
Master-na-master in het Milieurecht en Publiekrecht onroerend goed

2008 – 2009
Université d’Aix – Marseille
Master in het Europees, Grondwettelijk en Administratief Recht

2007 – 2008
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Master in het Europees Recht

2004 – 2007
Saint-Louis Universiteit (Brussel)
Bachelor in de rechten

TALEN
 • Frans
 • Nederlands
 • Engels (passieve kennis)
BELANGRIJKSTE WERKTERREINEN

Charles-Henri richt zich voornamelijk op de volgende rechtstakken: milieurecht (zowel in Brussel als in Wallonië), agrarisch recht (waaronder alle problematieken met betrekking tot de pachtwetgeving) en vastgoedrecht. Hij is ook actief in het (strafrechtelijk) stedenbouwrecht en algemeen administratief recht.

Hij adviseert particulieren, ondernemingen en overheidsinstellingen in het beheer van hun onroerende goederen en vastgoedprojecten in Brussel en in Wallonië.

Hij legt zich regelmatig toe op stedenbouwkundige regularisatiedossiers.

Hij treedt zowel raadgevend als verdedigend op in  gerechtelijke en administratiefrechtelijke procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, bestuursorganen).

Charles-Henri is zowel in Brussel als in Wallonië actief.

ACADEMISCHE ACTIVITEITEN

Charles-Henri geeft sinds 2012 les over het kadaster aan kandidaat-vastgoedmakelaars aan de Brusselse instelling voor “Espace Formation PME”.
Daarnaast is hij ook in de bvba “Informeeting” verantwoordelijk voor het geven van workshops over verschillende thema’s zoals milieuvergunningen, het beheer en de sanering van verontreinigde bodem en landbeheer.

CONTACT

CHARLES-HENRI d’UDEKEM d’ACOZ
Tel : + 32 2 431 29 15
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : cua@urbanlaw.be

Back To Top