skip to Main Content
FELIX STANDAERT
Advocaat Vennoot
FS 280X280
BEROEPSERVARING
 • 2018

  UrbanLaw
  Advocaat Vennoot

 • 2013

  UrbanLaw
  Advocaat

 • 2011 – 2013

  Cabinet Coteaux Associés
  Advocaat

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES

2016 – 2018
ULB
Master in de milieuwetenschappen en -beheer

2011 – 2013
Facultés Universitaires Saint-Louis (Brussel)
Master-na-master in het Milieurecht en Publiekrecht: onroerend goed

2007 – 2011
UCL (Université Catholique de Louvain)
Master in de rechten

2004 – 2007
UCL (Université Catholique de Louvain)
Bachelor in de moderne en klassieke literatuur « Latijn – Frans »

TALEN
 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
BELANGRIJKSTE WERKTERREINEN

Felix legt zich toe op het privaat en publiek vastgoedrecht.

Hij begeleidt zowel particuliere eigenaars als bouwpromotoren alsook overheidsinstellingen in alle burgerlijke en administratiefrechtelijke aspecten van hun vastgoedprojecten.

Gedurende zijn loopbaan heeft Felix zich gespecialiseerd in het stedenbouw- en milieustrafrecht, waarbij hij regelmatig opgetreden heeft voor bestuurs- en gerechtscolleges inzake regularisatie-aanvragen en strafdossiers.

Hij heeft ook specifieke vaardigheden ontwikkeld in het contractenrecht, enerzijds het huurrecht in het bijzonder (handelshuur, gewone huur en woninghuur) en anderzijds het bouwrecht, waarbij hij zowel de verhuurder als de bouwheer heeft bijgestaan bij de redactie van de contracten tot het sluiten van de overeenkomsten alsook de uitvoering van de contractueel overeengekomen verplichtingen.

Hij heeft een bijzondere interesse voor milieurechtelijke kwesties, zowel in de praktische kant (milieuaansprakelijkheid, verontreinigingsdossiers, ingedeelde inrichtingen) als in de theoretische kant ervan (door middel van bijkomende gevolgde en hangende opleidingen).

Felix heeft naast zijn juridische competenties een werkmethodiek ontwikkeld waarbij hij de nadruk legt op bemiddeling bij conflicten en de bemiddelingspogingen aangaat in het belang van zijn cliënt, zonder hierbij het bekende juridisch adagium « si vis pacem, para bellum » te verwaarlozen. In het geval dat de bemiddeling mislukt, verdedigt hij met plezier de belangen van zijn cliënt,ongeacht de gekozen procedure (rechtbanken en hoven, Raad van State, arbitrage).

ACADEMISCHE ACTIVITEITEN

Felix geeft ook les inzake kadaster voor makelaars aan de opleidingsruimte voor KMO’s (Espace Formation PME) sinds 2014.

CONTACT

FELIX STANDAERT
Tel : +32 2 431 29 16
Mob : + 32 472 54 21 65
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : fs@urbanlaw.be

Back To Top