skip to Main Content

Slide 1 Richard Vanwynsberghe Advocaat
Profiel

Richard behaalde op 30 juni 2016 met grote onderscheiding een master in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles.

Hij is sinds 1 september 2016 actief als advocaat en kwam bij UrbanLaw op 3 april 2023.

Richard is gespecialiseerd in vastgoedrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht, recht van burgerlijke aansprakelijkheid, mede-eigendomsrecht, handelsrecht en gerechtelijk recht.

Hij behandelt voornamelijk geschillen die ontstaan bij de bouw, renovatie, verkoop of verhuur van een gebouw, al dan niet commercieel, of geschillen die ontstaan bij de uitvoering van een zakelijk recht (erfdienstbaarheid, erfpacht, vruchtgebruik, enz.) en bij de uitvoering van een overeenkomst zoals een franchiseovereenkomst, handelsagentuurovereenkomst, enz.

Hij assisteert ook cliënten bij het opstellen, nalezen en onderhandelen van contracten (handelshuur- of woninghuurovereenkomst, verkoopcontract, aannemingsovereenkomst, architectencontract, handelsagentuurovereenkomst, franchiseovereenkomst, enz.)

Sinds 13 september 2021 beschikt hij over het getuigschrift van bekwaamheid voor plaatsvervangend rechter.

Voorkeursmateries
  • Burgerlijk vastgoedrecht
  • Handelsrecht
  • Bouwrecht
Contact

Richard Vanwynsberghe
Mob : + 32 479 05 98 88
Tel : + 32 2 431 29 20
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : rv@urbanlaw.be

Back To Top