skip to Main Content
RICHARD VANWYNSBERGHE
Advocaat
Richard-3-280x280
BEROEPSERVARING
  • 2016

    UrbanLaw
    Advocaat

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES

2021
Getuigschrift van bekwaamheid voor plaatsvervangend rechter

TALEN
  • Frans
BELANGRIJKSTE WERKTERREINEN

Richard behaalde op 30 juni 2016 met grote onderscheiding een master in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles.

Hij is sinds 1 september 2016 actief als advocaat en kwam bij UrbanLaw op 3 april 2023.

Richard is gespecialiseerd in vastgoedrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht, recht van burgerlijke aansprakelijkheid, mede-eigendomsrecht, handelsrecht en gerechtelijk recht.

Hij behandelt voornamelijk geschillen die ontstaan bij de bouw, renovatie, verkoop of verhuur van een gebouw, al dan niet commercieel, of geschillen die ontstaan bij de uitvoering van een zakelijk recht (erfdienstbaarheid, erfpacht, vruchtgebruik, enz.) en bij de uitvoering van een overeenkomst zoals een franchiseovereenkomst, handelsagentuurovereenkomst, enz.

Hij assisteert ook cliënten bij het opstellen, nalezen en onderhandelen van contracten (handelshuur- of woninghuurovereenkomst, verkoopcontract, aannemingsovereenkomst, architectencontract, handelsagentuurovereenkomst, franchiseovereenkomst, enz.)

Sinds 13 september 2021 beschikt hij over het getuigschrift van bekwaamheid voor plaatsvervangend rechter.

CONTACT

RICHARD VANWYNSBERGHE
Tel : + 32 2 431 29 26
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : rv@urbanlaw.be

Back To Top