skip to Main Content
RAHIM HACHEM SAMII
Advocaat Vennoot
Rahim _280X280
BEROEPSERVARING
 • 2011

  UrbanLaw
  Vennoot

 • 2007 – 2010

  Philippe & Partners
  Advocaat, afdeling Real Estate

 • 2004 - 2007

  Clifford Chance (Brussel)
  Advocaat (Groep Real Estate)

 • 2002 – 2004

  DeBacker
  Advocaat, afdeling Real Estate

  UCL
  Universitaire assistent bij Professor
  Francis Delpérée (publiekrecht)

 • 2001 – 2002

  Linklaters de Bandt
  Advocaat stagiair – Fiscaal recht

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES

1996 – 2001
UCL
Licenciaat in de rechten

TALEN
 • Frans (prima)
 • Engels (prima)
 • Nederlands (zeer goed)
 • Perzisch
BELANGRIJKSTE WERKTERREINEN

Rahim is gespecialiseerd in het stedenbouw-, milieu- en bouwrecht.

Hij staat bouwpromotoren bij in alle fasen van hun project, van het ontwerp ervan tot de commercialisatie.

Hij behandelt dossiers die verband houden met de ontwikkeling van wetgeving (zoals de Raad van de openbare machten of lobbyisten) op, onder meer, het beheer van gevaarlijke stoffen (wetgeving inzake afval, de sanering van vervuilde milieus (water, bodem)) en milieuaansprakelijkheid.

Hij adviseert particuliere bedrijven en publiek/private vennoten bij het toepassen van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en het milieu, hun voorafgaande aanvragen bij de uitvoering van bouwprojecten en geschillen met betrekking tot hun milieuaansprakelijkheid.

Rahim beschikt over een bijzondere expertise van de Belgische wetgeving inzake milieuvergunningen, en in het bijzonder, van werven van asbestsanering.

Rahim heeft ook een goede kennis over expertiseprocedures waarbij de milieu-impact van een project of infrastructuur voorafgaand aan de realisatie geanalyseerd wordt of van bepaalde activiteiten die een invloed kunnen hebben op het milieu.

Rahim heeft ervaring met betrekking tot de milieuaansprakelijkheid van, in het bijzonder, bedrijfsleiders die flatgebouwen beheren.

ACADEMISCHE ACTIVITEITEN

Rahim vervulde tussen 2002 en 2004 een onderwijsmandaat binnen het departement publiekrecht van de UCL.

Rahim gaf tussen 2012 en 2014 les in het kadaster aan kandidaat-vastgoedmakelaars in de Brusselse instelling “Espace Formation PME”.

Hij heeft ook voor de bvba “Informeeting” opleidingen gegeven over verschillende onderwerpen zoals: milieuvergunningen, bodemsanering, ruimtelijke ontwikkelingstechnieken.

PUBLICATIES

“Les polices administratives spéciales relatives au parking”, in Jurim Pratique, 2014/3, p. 179-199.

“La place de I’immobilier vert dans l’urbanisme”
ln Jurim Pratique – Green building,  Larcier, Brussel 2012.

“La responsabilité des administrateurs de sociétés immobilières”, in Jurim Pratique – Le droit pénal de l’immobilier, te verschijnen, Larcier, Brussel, 2010.

“Le permis de lotir en Région de Bruxelles-Capitale : questions choisies”, in Jurim Pratique – Les divisions d’immeubles, 2008/3, Larcier Brussel.

“La promotion immobilière et l’accès à la profession”, in Jurim Pratique – La promotion immobilière, 2008/11, Larcier, Brussel.

“La vente lésionnaire ou les dangers de la spéculation”, in Le Cri, mei 2003, nr. 274, p. 13.

“La liberté d’association”, in La Constitution belge, lignes et entrelignes, collectif sous la direction de M. Verdussen, Le Cri, Brussel, 2001.

MANDATEN

Rahim zetelt in de raad van bestuur van de Foncière Oppidum, een internationale vastgoedvennootschap.

Rahim zit de raad van bestuur voor van Conservamus, een organisatie die opkomt voor de heropwaardering van het Conservatorium van Brussel.

CONTACT

RAHIM HACHEM SAMII
Tel : +32 2 431 29 12
Mob : + 32 479 20 05 41
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : rs@urbanlaw.be

Back To Top