skip to Main Content
OLIVIA VAN DER KINDERE
Advocaat Vennoot
Olivia_280X280
BEROEPSERVARING
 • 2011

  UrbanLaw
  Vennoot

 • 2007 – 2010

  Philippe & Partners
  Advocaat, afdeling vastgoed

 • 2005 - 2007

  Linklaters (Brussel)
  Advocaat, afdeling Real Estate

 • 2001 – 2004

  DeBacker
  Advocaat, afdeling Real Estate

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES

2000 – 2001
Faculté Universitaires Saint-Louis
Master-na-master in het stedenbouw- milieurecht stedenbouwrecht

1995 – 2000
ULB
Licenciaat in de rechten

TALEN
 • Frans
 • Engels
 • Nederlands (passieve kennis)
BELANGRIJKSTE WERKTERREINEN

Olivia is gespecialiseerd in het stedenbouwrecht, landontwikkelingstechnieken en milieurecht.

Ze behandelt dossiers met administratiefrechtelijke aspecten: ruimtelijke ordening, milieu, bescherming van het onroerend erfgoed, Natura 2000, commerciële vestigingen, grondvervuiling, subsidies, Kyoto Protocol, bepaling van de meest efficiënte strategie bij administratieve overheden, onderhandelen met overheden, de opvolging van de verkregen vergunningen, audit van vergunningen in het kader van transacties, helpen bij dossiersamenstelling voor milieu- en bouwvergunningen, e.a. vergunningsaanvragen.

Daarnaast behandelt zij ook de volgende burgerrechtelijke aspecten van dossiers: zakelijke rechten, pachten, vastgoedtransacties, de redactie en uitvoering van overeenkomsten, bouwrecht en bouwaansprakelijkheid van de aannemer.

PUBLICATIES

« Le place de l’immobilier vert dans l’urbanisme » In Jurim Pratique. Green building, éd. Larcier, Bruxelles 2012.

« L’annulation de l’arrêté relatif aux charges d’urbanisme, notre sous C.E., 15 juin 2009, n°194.193 Upsi et csrts », In Jurim Pratique, Réformes du Cobat et du Cwatup, 2009/2 éd. Larcier, pp. 331 et s.

« La promotion immobilière et l’accès à la profession », In Jurim Pratique, La promotion immobilière n°2008/1, éd. Larcier, Bruxelles, 2008.

« Le permis de lotir en Région de Bruxelles-Capitale : questions choisies », In Jurim Pratique,
Les divisions d’immeubles, n°2008/3, éd. Larcier, Bruxelles, 2008.

CONTACT

OLIVIA VAN DER KINDERE
Tel : + 32 2 431 29 11
Mob : + 32 496 71 67 40
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : ovdk@urbanlaw.be

Back To Top