skip to Main Content
MARINE MAROY
Advocaat
Marine
BEROEPSERVARING
  • 2021

    Urbanlaw
    Advocaat

DIPLOMA’S EN KWALIFICATIES

2020 – 2021
Universiteit Leiden
Master-na-master in het Europeese recht

2018 – 2020
Université catholique de Louvain-la-Neuve
Master in de rechten

2015 – 2018
Université Saint-Louis (Brussel)
Bachelor in de rechten, tweetalig traject FR-ENG

TALEN
  • Frans
  • Engels
  • Nederlands
BELANGRIJKSTE WERKTERREINEN

Marine is lid van het Urbanlaw team sinds 2021.

Zij behandelt er alle aspecten van het vastgoedrecht.

In deze materies begeleidt zij zowel particulieren als (publieke en privaat) rechtspersonen in de totstandkoming van hun projecten of in (pre)contentieuze procedures.

Zij treedt zowel raadgevend als verdedigend op in gerechtelijke en administratiefrechtelijke procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, bestuursorganen).

CONTACT

Marine MAROY
Mob : + 32 499 74 31 79
Tel : + 32 2 431 29 27
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : mm@urbanlaw.be

Back To Top