skip to Main Content

Slide 1 Felix Standaert Advocaat Vennoot
Profiel

Felix is sinds oktober 2011 advocaat bij de Balie van Brussel en is houder van een masterdiploma gespecialiseerd in het stedenbouw- en milieurecht.  Hij vervoegde het team van UrbanLaw waar hij zich toelegt op alle materies van vastgoedrecht, zowel vanuit burgerrechtelijk als vanuit administratiefrechtelijk oogpunt.

Voorkeursmateries
  • Stedenbouwrecht
  • Bouwrecht
  • Milieurecht
  • Stedenbouwstrafrecht
Contact

Felix Standaert
Tel : + 32 2 431 29 16
GSM : + 32 472 54 21 65
Fax : + 32 2 431 29 59
Email : fs@urbanlaw.be
LinkedIn_small

Back To Top